De regels

Materiaal

1.1 Het dragen van een helm is verplicht. Geen helm, niet meerijden.

1.2 Je zorgt ervoor dat je fiets in orde is. Check je banden bij aanvang van je seizoen op slijtage.

1.3 Iedereen voorziet zelf materiaal om een lekke band te vervangen en op te pompen. De vaardigheid om dit vlot te doen kan je oefenen en is dus sterk aanbevolen.

1.4 Om recht te hebben op een notering in de klassementen, is het dragen van een officieel Pelikaantenue met sponsor Maldini® verplicht. Bij regenweer of extreme koude is het toegestaan dit te verbergen onder een regenjas of wintervest.

1.5 Lichtjes zijn verplicht op dinsdagritten die pas bij schemering terug binnen rijden.

Ritten

2.1 We rijden op de openbare weg en volgen de verkeersregels. Vanaf 15 personen mag er twee aan twee op de rijbaan gereden worden, met minder moeten we het fietspad op. Waar er geen fietspad is of een fietspad in barslechte staat, rijden we op de weg, maar houden we zoveel mogelijk rechts. In principe mag je niet op de linkerhelft van een éénvaksbaan rijden.

2.2 Hoffelijkheid binnen de groep en naar andere weggebruikers is een voorwaarde om veilig terug thuis / in de Peli aan te komen. Signaleer tegenliggers (‘TEGEN’) of weggebruikers die we inhalen (‘VOET’) consequent. Ook andere gevaren zoals een afslag, putten, sporen, verkeersdrempels, … worden gesignaleerd. De eerste twee rijen in de groep zijn de ogen op de weg en roepen of doen teken, het is de bedoeling dat de buik van het peloton deze boodschappen doorcommuniceert naar achter.

2.3 Er zijn dit seizoen slechts twee vertrekplaatsen op zondag: aan de Q8 van Berchem (Berchemstadionstraat 77, 2600 Berchem).

en aan de Fietsbrug Albertkanaal richting Merksem, kant Dam.

2.3 Op dinsdag vertrekken we altijd aan de Q8 in Berchem.

2.4 De datum, aanvangsuur en vertrekplaats van de ritten kan je terugvinden op de kalender, net zoals die voor andere activiteiten. De GPX van de rit wordt door de wegkapiteins in aanloop naar de rit via de Whatsappgroep ter beschikking gesteld. Het is sterk aanbevolen deze op je GPS op te laden.

2.5 De wegkapiteins hebben steeds het recht om bij aanvang of tijdens de rit van parcours te veranderen, dit in functie van weer, werkzaamheden, opkomst, goesting, …

  1. Tempo

3.1 Nieuw dit jaar. Op zondag spreken we telkens met iedereen af aan het vertrekpunt, maar vanaf de start wordt er gesplitst in een Chill-groep en een Thrill-groep.

3.2 De Chills rijden gemiddeld 26-28 km/u (maximaal 32 km/u als rijsnelheid). Als dit net iets te snel blijkt te zijn, hebben de wegkapiteins het recht om het tempo terug te schroeven tot een voor iedereen aanvaardbaar tempo.

3.3 De Thrills mogen zich op zondag uitleven en nemen daarbij regels 2.1 en 2.2 strikt in acht.

3.4 Op dinsdag geldt de Chillregel. Voor mannen in topvorm een ideaal moment om een rustige herstelrit in te plannen na het knallen op zondag, voor de gewone stervelingen een kans om in de wielen te hangen of de conditie wat aan te scherpen door kopwerk te verrichten.

  1. Afstand

4.1 De afstanden bij de Chills worden stelselmatig opgebouwd. In de eerste periode van het seizoen doen zij een kortere versie van de Thrillrit. Wanneer de vorm het toelaat, gaan ook zij richting de 100 kilometer.

4.2 Op dinsdag wordt er gestreefd naar een rit tussen de 55 en de 70 kilometer. Het is de bedoeling om voor het donker terug binnen te zijn.

Klassementen

5.1 Zie regel 1.1.

Kilometerklassement: de gereden kilometers van vertrekpunt tot aankomstplaats worden opgenomen in het kilometerklassement.

Sprintklassement: in de zondagritten bij de Thrills waar een vrij stuk wordt ingericht, zijn er door de eerste vijf punten te verdienen voor het sprintklassement. (1 = 20p, 2 = 13p, 3 = 8p, 4 = 5p, 5 =3p)

Klimklassement: weinig bergritten dit seizoen, dus wie ambities heeft in dit klassement kan best meerijden met Onze Klassieker en de volledige Ardennenweek mee in het zadel kruipen.

De klassementen worden maandelijks up to date gebracht. Het bestuur weerhoudt evenwel het recht van deze timing af te wijken.

Ombudsdienst

In het onwaarschijnlijke geval dat er zich opmerkingen aandienen of zich geschillen voordoen, kan men steeds terecht bij de ombudsdienst van Wielervrienden de Pelikaan via dit mailadres: wiemetprangendevragenzitenhetbestuurdaarmeenietwilambeterenkanhierterecht@wvpeli.be